Kategorier
Juridik

Så värnar man om barnets trygghet under en vårdnadstvist

Att genomgå en vårdnadstvist är jobbigt för alla inblandade men ofta absolut värst för barnet. Hur kan man se till att ett barn är tryggt i en vårdnadstvist?

Ingen vill hamna i en vårdnadstvist någonsin i sitt liv. Trots detta uppstår vårdnadstvister titt som tätt och detta är oftast otroligt jobbigt för alla inblandade. För föräldrarna kan en vårdnadstvist innebära mycket ilska, hårda ord och osämja. För ett barn kan situationen bli rent av otrygg. 

Det finns dock saker man kan göra för att underlätta tillvaron för barnet. Små tips som kan vara till stor hjälp för det barn som hamnat mitt emellan sina föräldrar och som måste stå ut med att vara en bricka i ett ofta mycket infekterat spel. Som förälder gör man klokt i att försöka göra det bästa för sitt barn. 

Låt barnet få hjälp under en vårdnadstvist

Oavsett vad man anser om sin före detta kärlek är denne en av de viktigaste personerna i ens barns liv. De allra flesta barn har starka band till båda sina föräldrar, oavsett om någon av dem är frånvarande stora delar av barnets uppväxt. Det är därför viktigt att förstå att barn kan må dåligt av att se föräldrar bråka. 

Att hjälpa barn som befinner sig i vårdnadstvisters centrum är av största vikt. En del av denna hjälp kan bestå av samtalsstöd med en oberoende part. Någon som inte är känslomässigt involverad och som inte står på någon av föräldrarnas sida. Man kan få samtal som hjälp i en vårdnadstvist i alla Sveriges kommuner.

Viktigt att hålla god ton under en vårdnadstvist

Det är lätt att bli frestad att skriva eller säga elaka saker om sin motpart under en vårdnadstvist. Att sprida ondsinta rykten om personen man är oense med till personer i den närmsta bekantskapskretsen kan även det kännas lockande. Detta är dock oftast en extremt dålig idé. 

Ett barn kan bli ett extremt otryggt av att konstant höra sin ena förälder tala illa om den andre. Som förälder bör man också tänka på att i samma stund som man spyr galla över barnets andra förälder säger man även hemska saker om barnet i sig. Ett barn är nämligen alltid en produkt av båda sina föräldrar. 

Hur kan man hålla sig från elakheter under en vårdnadstvist?

I stället bör man ta väl hand om sig själv genom en vårdnadstvist. Att fokusera på sitt egna och barnets mående och sin psykiska hälsa är a och o för den som måste genomgå denna svåra process. Märker man att man inte kan hålla humöret uppe eller dras till att tala illa om motparten i tvisten bör man söka hjälp. 

Man kan få hjälp i en vårdnadstvist på flera sätt, en stor del är självklart den juridiska hjälp man får på vägen men även samtalsstöd kan vara till stor hjälp. Det är nyttigt att vända och vrida på sina känslor och på det sättet komma till nya insikter. Dessa samtal kan förenkla vårdnadstvisten och hjälpa en hålla rätt kurs i sitt föräldraskap under tiden.