Kategorier
Juridik

Så värnar man om barnets trygghet under en vårdnadstvist

Att genomgå en vårdnadstvist är jobbigt för alla inblandade men ofta absolut värst för barnet. Hur kan man se till att ett barn är tryggt i en vårdnadstvist?

Ingen vill hamna i en vårdnadstvist någonsin i sitt liv. Trots detta uppstår vårdnadstvister titt som tätt och detta är oftast otroligt jobbigt för alla inblandade. För föräldrarna kan en vårdnadstvist innebära mycket ilska, hårda ord och osämja. För ett barn kan situationen bli rent av otrygg. 

Det finns dock saker man kan göra för att underlätta tillvaron för barnet. Små tips som kan vara till stor hjälp för det barn som hamnat mitt emellan sina föräldrar och som måste stå ut med att vara en bricka i ett ofta mycket infekterat spel. Som förälder gör man klokt i att försöka göra det bästa för sitt barn. 

Låt barnet få hjälp under en vårdnadstvist

Oavsett vad man anser om sin före detta kärlek är denne en av de viktigaste personerna i ens barns liv. De allra flesta barn har starka band till båda sina föräldrar, oavsett om någon av dem är frånvarande stora delar av barnets uppväxt. Det är därför viktigt att förstå att barn kan må dåligt av att se föräldrar bråka. 

Att hjälpa barn som befinner sig i vårdnadstvisters centrum är av största vikt. En del av denna hjälp kan bestå av samtalsstöd med en oberoende part. Någon som inte är känslomässigt involverad och som inte står på någon av föräldrarnas sida. Man kan få samtal som hjälp i en vårdnadstvist i alla Sveriges kommuner.

Viktigt att hålla god ton under en vårdnadstvist

Det är lätt att bli frestad att skriva eller säga elaka saker om sin motpart under en vårdnadstvist. Att sprida ondsinta rykten om personen man är oense med till personer i den närmsta bekantskapskretsen kan även det kännas lockande. Detta är dock oftast en extremt dålig idé. 

Ett barn kan bli ett extremt otryggt av att konstant höra sin ena förälder tala illa om den andre. Som förälder bör man också tänka på att i samma stund som man spyr galla över barnets andra förälder säger man även hemska saker om barnet i sig. Ett barn är nämligen alltid en produkt av båda sina föräldrar. 

Hur kan man hålla sig från elakheter under en vårdnadstvist?

I stället bör man ta väl hand om sig själv genom en vårdnadstvist. Att fokusera på sitt egna och barnets mående och sin psykiska hälsa är a och o för den som måste genomgå denna svåra process. Märker man att man inte kan hålla humöret uppe eller dras till att tala illa om motparten i tvisten bör man söka hjälp. 

Man kan få hjälp i en vårdnadstvist på flera sätt, en stor del är självklart den juridiska hjälp man får på vägen men även samtalsstöd kan vara till stor hjälp. Det är nyttigt att vända och vrida på sina känslor och på det sättet komma till nya insikter. Dessa samtal kan förenkla vårdnadstvisten och hjälpa en hålla rätt kurs i sitt föräldraskap under tiden. 

Kategorier
Juridik

Hantering av en utmanande situation: skilsmässa och vårdnadstvist

En skilsmässa med en påföljande vårdnadstvist är sannerligen ingen enkel situation. Trots detta löper inte allting alltid enligt ens önskemål, och det är något som man kan bli tvungen att ta itu med. Det är dock inte något som man bör ta itu med på egen hand, och faktum är att man inte heller behöver göra det!

En skilsmässa är något som är ganska vanligt i dagens samhälle. Det är inte ovanligt att man en dag inser att det är omöjligt att fortsätta ett förhållande. Det är sällan någon höjer ögonbrynen åt sådana händelser. Trots detta är det långt ifrån en vardaglig händelse för alla involverade parter.

I vissa fall berör en skilsmässa eller en separation endast två individer, men i många fall är det fler än så – det kan finnas minderåriga barn som måste tas i beaktning. För många par fungerar det att hantera detta på ett konstruktivt sätt. Tyvärr är det inte fallet för alla.

Utforska orsakerna till en vårdnadstvist och möjliga lösningar

En vårdnadstvist uppstår sällan som en plötslig explosion, likt en bomb. De flesta vårdnadstvister utvecklas över tid under perioder av oenighet. När tvisten eskalerar till en punkt där den börjar påverka de involverade parterna alltför mycket, kanske det är dags att ta nya strategier i bruk. I vissa fall kan dessa strategier vara av en radikal karaktär. Här är några sätt att hantera en vårdnadstvist på.

Det är viktigt att notera att en vårdnadstvist inte bör förväxlas med begreppet ”umgängesrätt”. Umgängesrätt innebär inte nödvändigtvis att föräldrarna har rätten att träffa sina barn till varje pris. Det är snarare barnen som har rätt till att upprätthålla relationer med sina föräldrar. Detta är en smått betydelsefull, men avgörande, distinktion. När föräldrarna tappar sin förmåga att agera som vuxna och inte kan komma överens om de grundläggande aspekterna av barnens vardag – såsom uppfostran, skolgång och semestrande – blir det nödvändigt med yttre hjälp från experter på vårdnadstvist.

Det primära målet är alltid att upprätthålla gemensam vårdnad, vilket anses vara det bästa alternativet för barnens bästa. Om detta alternativ inte är genomförbart kan en förälder välja att begära enskild vårdnad. Det finns fall då en förälder kan bedömas som olämplig att vara vårdnadshavare. Detta kan vara följden av brottslig verksamhet såsom våld eller andra allvarliga överträdelser. Det kan även bero på psykisk sjukdom eller, i vissa fall, fysisk ohälsa som påverkar förälderns förmåga att hantera situationen.

Kategorier
Juridik

Bodelning – anlita en erfaren advokat

Bodelning kan bli en konfliktfylld situation om den inte hanteras rätt. Anlitar man en advokat som kan alla lagar och har erfarenhet av att göra rättvisa bodelningar så blir det enklare.

Kanske ska man skiljas eller separera efter att ha levt tillsammans i många år, eller så har den ena parten gått bort. Då måste man dela upp de tillgångar och tillhörigheter som man skapat tillsammans. Det kan vara svårt, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv men också ur ett känslomässigt. I vissa fall måste man flytta från ett gemensamt boende eller så innebär en skilsmässa försämrade levnadsförhållanden. Då vill man få det så bra som möjligt.

För att få hjälp att ordna med en rättvis bodelning är det bästa att anlita en advokat som kan det. En advokat blir den utomstående rådgivare som vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Med erfarenhet av tidigare bodelningar är en kunnig advokat dessutom van att hitta lösningar på konflikter.

En advokat kan ge det lojala stöd man behöver under en bodelning

Många gånger behöver man någon som för ens talan och står vid ens sida under processen. När det är mycket känslor inblandade är det svårt att tänka rationellt. Man behöver att någon förstår och engagerar sig i den situation man hamnat i.

En advokat som specialiserat sig på bodelningar kan de lagar som finns och vet hur man bäst hjälper till. För att göra det möjligt finns det gratis rådgivning där man kan ta reda på om man kan få det stöd man behöver.

Kategorier
Juridik

Arvsrätt – lär dig vad som verkligen gäller

Ta hjälp av en erfaren advokatbyrå och få kunskap om vad lagen egentligen säger gällande arvsrätt i Sverige. Prata med en kunnig jurist som kan bringa klarhet om det finns några gråzoner.

Att läsa på lite om hur svensk arvsrätt egentligen fungerar kan vara en bra idé. Då går man inte på myten som ofta porträtteras i popkulturen; att ett skrivet testamente står över samtliga lagar gällande arv. Ibland kan konflikter gällande ett arv uppstå trots att man tycker att man har en bra dialog inom familjen. Detta är egentligen inget konstigt eftersom starka känslor rörs upp när en familjemedlem avlider och det behöver inte alls handla om girighet. Därför är det tryggt att ha lite på fötterna om det skulle uppstå friktion inom släkten vid uppdelning av ett arv. Se kapitlet om arvsrätt som ett verktyg när ni är osäkra på hur ett arv ska fördelas.

Ta reda på vad arvsrätten säger om vem som har rätt till vad

När en familj står inför uppgiften att fördela ett arv, så är såklart ett skrivet testamente också ett bra verktyg. I det har man tillsammans kommit överens med den som skall ärvas vem som har rätt till vilken ägodel. Men många gånger finns det även där riktlinjer för vilka som bör ärva först enligt lagen. Därför kan det vara klokt att kontakta en jurist inom arvsrätt först. Man vet aldrig vad som kan hända, så att tillsammans undersöka lite regler innan arvet delas upp kan vara till stor hjälp för alla. Läs mer om – på denna hemsida: arvsrätt.nu